Menu

Plugins: Affiliate Links Lite

Plugins: Affiliate Links Lite là plugin không thể thiếu nếu bạn làm Affiliate Marketing. Bạn tìm Plugins mới theo từ khóa: Affiliate Links Lite. Trước đây tên gọi khác là Gocodes tham khảo bài viết: Cách tìm và cài đặt Plugins WordPress Sau khi kích

Plugins: Really Simple SSL

Plugins: Really Simple SSL Bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ bảo mật SSL. Really Simple SSL giúp bạn nhanh chóng cài đặt đẻ chứng chỉ bảo mật SSL hoạt động. Gói mở rộng // Thêm mới: từ khóa Really Simple SSL Theo thông

Chèn banner, quảng cáo

Chèn quảng cáo lên Blog Web/blog của bạn có thể giúp bạn có thêm 1 phần kinh phí trang trải chi phí mua hosting, domain. 1. Chèn quảng cáo Slidebar 2. Chèn quảng cáo vào trong bài viết Hiện tại mình đang sử dụng

Cách tìm và cài đặt Plugins WordPress

Để cài mới Plugins bạn vào: Gói mở rộng // Cài mới Tìm kiếm trong hệ thống với những plugins miễn phí.   Hoặc chọn tải lên Đợi 1 chút và Kích hoạt Plugin Chúc bạn thành công!