Menu

Chèn banner, quảng cáo

Chèn quảng cáo lên Blog

Web/blog của bạn có thể giúp bạn có thêm 1 phần kinh phí trang trải chi phí mua hosting, domain.

1. Chèn quảng cáo Slidebar

2. Chèn quảng cáo vào trong bài viết

Hiện tại mình đang sử dụng Theme của Mythemeshop nên có sẵn vị trí chèn quảng cáo

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *