Chia sẻ phần mềm FS Capture 8.0 Full FastStone Capture lưu các tập tin BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF và các định dạng PDF. FastStone Capture