Menu

Plugins Archive

Plugins: Affiliate Links Lite

Plugins: Affiliate Links Lite là plugin không thể thiếu nếu bạn làm Affiliate Marketing. Bạn tìm Plugins mới theo từ khóa: Affiliate Links Lite. Trước đây tên gọi khác là Gocodes tham khảo bài viết: Cách tìm và cài đặt Plugins WordPress Sau khi kích hoạt bạn nhìn bên dưới góc trái bảng điều khiển: Thêm

Plugins: Really Simple SSL

Plugins: Really Simple SSL Bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ bảo mật SSL. Really Simple SSL giúp bạn nhanh chóng cài đặt đẻ chứng chỉ bảo mật SSL hoạt động. Gói mở rộng // Thêm mới: từ khóa Really Simple SSL Theo thông tin mới mình biết thì rank site của bạn sẽ bị