Menu

Plugins: Really Simple SSL

Plugins: Really Simple SSL

Bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ bảo mật SSL.

Really Simple SSL giúp bạn nhanh chóng cài đặt đẻ chứng chỉ bảo mật SSL hoạt động.

Gói mở rộng // Thêm mới: từ khóa Really Simple SSL

Theo thông tin mới mình biết thì rank site của bạn sẽ bị giảm nếu không cài chứng chỉ bảo mật SSL.

Nếu chưa cài plugins này thì web có dạng: https://wordpressviet.com

Sau khi cài đặt bạn sẽ thấy: https://wordpressviet.com

Bạn sẽ thấy url thân thiện hơn.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *